Pollenradar – de pollenprognose bij jou in de buurt | Kleenex® (2024)

Je kunt nu de pollenconcentratie op je huidige of toekomstige locatie vinden door middel van onze hyperlokale pollenprognosetool.

Als je hier je postcode invoert, laat jouw pollengids zowel de pollenconcentraties als de weersvoorspellingen in jouw lokale omgeving zien. Hij kan ook meer detailinformatie geven over de pollentypen die je vandaag en de komende dagen kunt verwachten. Je kunt zelfs op een pollentype klikken voor een onderverdeling van de allergenen, zodat je een beter idee kunt krijgen van de pollensoorten waar je mogelijk gevoelig voor bent.

Pollenprognoses

Jouw pollengids maakt een prognose van de pollenconcentratie gedurende de komende vijf dagen in je huidige omgeving of op de geselecteerde locatie, met een onderverdeling naar gras-, boom- en onkruidpollen. Daarmee kun je gerust de komende dagen in de vrije natuur plannen. Kijk op onze pagina met pollentypen voor meer informatie over de verschillende soorten pollen en hun effect op de hooikoortsverschijnselen.

Hoe werkt jouw pollengids?

De pollenradar verzamelt gegevens uit diverse bronnen en geeft die door aan een vriendelijke AI-robot (geen echte robot natuurlijk) die een persoonlijke pollenanalyse speciaal voor jou aanmaakt.

De gegevens zijn afkomstig van Ambee; die hun gegevens halen uit:

1. Stuifmeelvallen overal in Nederland en daarbuiten

2. Het plaatselijke weer op de desbetreffende dag

3. De verschillende typen bomen, onkruid en gras bij jou in de buurt

“Bij deze nauwkeurigheden kunnen we de pollenconcentratie bij jou in de straat voorspellen tot maximaal vijf dagen vooruit.”Madhusudhan Anand, medeoprichter en CTO van Ambee

Pollenniveau

De onderstaande tabel geeft het risiconiveau weer voor elk type pollen, bepaald door deNAB-richtlijnen toe te passen op onze gegevens en vervolgens de percentielwaarden te nemen voor het brede seizoen van elk pollentype.

De ernst van de pollenconcentratie wordt gegeven door het PPM-getal, wat staat voor het aantal stuifmeelkorrels per kubieke meter(Pollen Grains Per Cubic Metre).

RisiconiveauBoomGrasOnkruid
Laag0-950-290-20
Gemiddeld96-20730-6021-77
Hoog208-70361-34178-266
Zeer hoog704+342+267+

Het weer en het tijdstip kunnen ook een belangrijke factor zijn die bepaalt hoeveel last je hebt van de pollenconcentratie. Als in de avond de warmte verdwijnt en het stuifmeel naar de grond dwarrelt, kan dat betekenen dat jouw hooikoortssymptomen erger worden. Daardoor hebben veel mensen met hooikoorts de zwaarste verschijnselen tijdens de nacht.

Bij regenachtig weer zijn je hooikoortssymptomen vermoedelijk beter te behappen omdat de regen over het algemeen het stuifmeel wegwast.

Top-vijf van tips om hooikoortsverschijnselen te voorkomen

Als je weet hoe je hooikoorts symptomen kunt beheersen of zelfs kunt voorkomen, kan dat zeker bijdragen aan een betere levenskwaliteit tijdens de pieken van het pollenseizoen. We hebben een top-vijf van tips samengesteld waarmee je de hooikoortssymptomen tot een minimum kunt beperken.

1. Douchen en omkleden nadat je buiten bent geweest. Pollen dringen overal door, blijven aan je kleding plakken en blijven je daardoor nog lang lastigvallen nadat je naar binnen bent gevlucht. Dus na een dag in de buitenlucht spring je onder de douche of in bad en kleed je je om zodat je de overdracht voorkomt.

2. Doe een klein beetje vaseline net onder je neus voordat je naar buiten gaat. Dit kan een barrière vormen tegen binnendringing van stuifmeeldeeltjes in je neus. Maar vergeet niet dat het er zit: als je bijvoorbeeld een donut eet (en waarom ook niet?) dan blijft de suiker net zo makkelijk in de vaseline plakken als het stuifmeel.

3. Draag een omhullende zonnebril. Dit is een heel modieuze oplossing om dat vervelende stuifmeel uit je ogen te houden. En je ziet eruit als de Terminator, wat ook wel cool is, als je daarvan houdt ten minste.

4. Houd alles schoon. Was geregeld je handen wanneer je buiten bent om de pollen te verwijderen.

5. Droog je was binnenshuis. Stralend weer betekent meestal dat de was buiten hangt, maar als je dat doet dwarrelen de pollen zich heerlijk neer op je was. Als je last hebt van hooikoorts kun je de was beter binnen ophangen.

Pollenradar – de pollenprognose bij jou in de buurt | Kleenex® (1)

Symptomen en tekenen van hooikoorts

Hooikoortssymptomen kunnen vervelend zijn als ze zich voordoen. Een loopneus kan je zeldzame dag in de zon bederven, en proberen spreadsheets onder de knie te krijgen met tranende ogen kan ook erg lastig zijn. Als je weet op welke symptomen je moet letten, kan dit helpen de symptomen beter onder controle houden.

Lees meer

Pollenradar – de pollenprognose bij jou in de buurt | Kleenex® (2)

De pollenkalender

De pollenkalender is helaas niet al te kort. Hij begint al in januari en blijft aanhouden door de lente en zomer heen, tot diep in de herfst. In september loopt de ergste pollentijd af, maar dat wil niet zeggen dat er in de winter geen pollen zijn.

Lees meer

Pollenradar – de pollenprognose bij jou in de buurt | Kleenex® (3)

Typen pollen

Veel Nederlanders hebben last van hooikoorts, hierdoor is het handig om je pollenkennis op orde te hebben. Maar toch weten maar weinig mensen voor welk pollentype ze allergisch zijn. Misschien weet je dat je allergisch bent voor boompollen, maar weet je wel zeker bij welke boomsoort je weg moet blijven, en wanneer?

Lees meer

Pollenradar – de pollenprognose bij jou in de buurt | Kleenex® (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5882

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.